Pregătiți pentru piața muncii

https://fundatiadanis.ro/pregatiti-pentru-piata-muncii/

Studenții și experții FSPAC și Fundația Danis dezbat consilierea profesională, stagiile de practică și întreprinderile simulate, activitățile în care au fost implicați prin proiectul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” (POSDRU/161/2.1/G/137510).

45 de studenți și experți participă la începutul lunii noiembrie la conferința de prezentare, diseminare și dezbatere a rezultatelor proiectului, împărtășind fiecare din experiențele activităților în care au fost implicați. Conferința cuprinde workshop-uri, prezentări, activități în echipă, dezbateri prin care sunt prezentate rezultatele proiectului, sunt observate competențele și abilitățile dezvoltate de studenți și sunt discutate bunele practici dezvoltate de experți. De asemenea, conferința va fi folosită și pentru a primi feedback din partea studenților și a experților pentru activitățile de consiliere profesională, stagii de practică și întreprinderi simulate.

Pentru a observa competențele și abilitățile dezvoltate de studenți, în cadrul conferinței, aceștia vor fi implicați în jocuri de rolul (de exemplu: simularea unui interviu de angajare), precum și în activități de echipă, unde trebuie să găsească soluții inovative și antreprenoriale la probleme din comunitate, prezentându-le apoi în fața unor policy-makers, reprezentați de experții prezenți la conferință.

Experții vor avea posibilitatea să discute rezultatele activităților în care au fost implicați, respectiv să primească feedback din partea studenților, dar și din partea colegilor lor.  De asemenea, experții vor avea oportunitatea să prezinte și apoi dezbate bunele practici dezvoltate în cadrul proiectului.

Proiectul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” este implementat de FSPAC în parteneriat cu Fundaţia Danis în perioada mai 2014-octombrie 2015. Fundația Danis este implicată în proiect în organizarea stagiilor de practică pentru studenți, precum și în oferirea de educație antreprenorială studenților FSPAC prin întreprinderi simulate create în cadrul facultății.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Mai multe informaţii, puteţi găsi pe site-ul proiectului: http://apubb.ro/cpspis/.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

*Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Posted By

admin_fundatiadanis

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *