Studenții FSPAC apreciază contactul real cu piața muncii

https://fundatiadanis.ro/studentii-fspac-apreciaza-contactul-real-cu-piata-muncii/

Acomodarea cu organizațiile – companii, instituții, ONG-uri – și învățarea unor lucruri noi au fost principalele puncte tari ale stagiilor de practică efectuate de studenții FSPAC, în cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” (POSDRU/161/2.1/G/137510), derulat de FSPAC în parteneriat cu Fundația Danis.

Conform primului raport de evaluare a stagiilor de practică, realizat cu ajutorul a 48 de studenți practicanți, cele mai apreciate aspecte ale stagiilor au fost: acomodarea cu organizațiile publice/private, învățarea unor lucruri noi/dobândirea unor cunoștințe noi, intrarea în contact direct cu câmpul muncii, cooperarea cu membrii organizației și interesul, atenția și implicarea tutorilor. De asemenea, studenții consideră că și-au îmbunătățit CV-ul și implicit șansele de angajare și că acum au o imagine mai bună asupra angajatorilor din domeniul lor de pregătire, precum și asupra activităților în care vor fi implicați odată ce intră pe piața muncii. Principalele aspecte mai puțin apreciate de studenți au fost durata scurtă a stagiilor de practică și, prin urmare, interacțiunea redusă cu angajații organizațiilor, în activitățile lor studenții lucrând, de cele mai multe ori, doar cu tutorii de practică. Întregul raport de evaluare poate fi citit la următorul link: http://fspac.ubbcluj.ro/practicafspac/wp-content/uploads/2015/06/Raport-initial-autoevaluare.pdf .

Până în prezent, 178 de studenți FSPAC au absolvit stagiile de practică la 23 organizații – instituții publice, companii și organizații neguvernamentale. Până la finalul proiectului, cel puțin 200 de studenți vor fi implicați în stagii de practică.

Proiectul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” este implementat de FSPAC în parteneriat cu Fundaţia Danis în perioada mai 2014-octombrie 2015. Fundația Danis este implicată în proiect în organizarea stagiilor de practică pentru studenți, precum și în oferirea de educație antreprenorială studenților FSPAC prin întreprinderi simulate create în cadrul facultății.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Mai multe informaţii, puteţi găsi pe site-ul proiectului: http://apubb.ro/cpspis/.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

*Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Posted By

admin_fundatiadanis

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *