Luarea deciziilor, activitate apreciată de studenții antreprenori

https://fundatiadanis.ro/luarea-deciziilor-activitate-apreciata-de-studentii-antreprenori/

Studenții FSPAC implicați în întreprinderile simulate, dezvoltate în cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”, au apreciat cel mai mult la această activitate libertatea pe care au primit-o în luarea deciziilor legate de firmă și în organizarea activității acesteia.

Capacitatea de lua decizii este una dintre competențele esențiale pentru un antreprenor, iar aceasta a fost una dintre abilitățile antreprenoriale dezvoltate de cei 38 de studenți implicați în înființarea, organizarea și gestionarea întreprinderilor simulate, conform evaluării făcute acestei activități de studenți. Aceștia au avut posibilitatea de a lua decizii diverse: de la alegerea numelui firmei, la tipurile de servicii dezvoltate, de la organigrama companiei, la valoarea salariilor primite, de la logo-ul întreprinderii, la ofertele de servicii trimise altor întreprinderi simulate etc.

De asemenea, conform aceleași evaluări, studenții au apreciat munca în echipă și diversitatea echipelor în care au lucrat, interacțiunea cu alte întreprinderi simulate, oportunitatea de a crea servicii reale, precum și procesele de negociere și vânzare a ceea ce au creat către alte firme virtuale.

Până în prezent, 38 de studenți FSPAC au absolvit programul de întreprindere simulată. Aceștia au înființat patru firme virtuale pe care le-au transformat în mini-afaceri de succes, cu profit atât din perspectiva rezultatelor financiare, precum și din perspectiva competențelor și abilităților pe care le-au câștigat chiar ei.

Proiectul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” este implementat de FSPAC în parteneriat cu Fundaţia Danis în perioada mai 2014-octombrie 2015. Fundația Danis este implicată în proiect în organizarea stagiilor de practică pentru studenți, precum și în oferirea de educație antreprenorială studenților FSPAC prin întreprinderi simulate create în cadrul facultății.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Mai multe informaţii, puteţi găsi pe site-ul proiectului: http://apubb.ro/cpspis/.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

*Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Posted By

admin_fundatiadanis

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *